Blog Post

Apa Yang Anda Perlu Tahu Mengenai Hakmilik Induk

Hakmilik Induk merupakan sebuah permulaan dalam pencarian anda untuk memiliki hartanah sendiri. Ia merupakan dokumen rasmi yang dikeluarkan setelah pemaju diberikan keizinan untuk membangunkan sebidang tanah semasa peringkat pembangunan dan pembinaan hartanah.

Read More

Cara Mudah Menggunakan Aplikasi Zoom Meeting Pada Telefon Android

Hai, AsSalamualaikum guys, Saya akan buat sedikit sharing tentang sebuah aplikasi untuk teleconference iaitu Zoom Cloud Meeting. Zoom itu adalah sebuah aplikasi untuk melakukan Meeting, Video Webinar dan Zoom Room yang dilakukan ditempat yang berbeza-beza anggota atau pesertanya berada. Aplikasi ini sangat berguna untuk melakukan pertemuan pada jarak jauh, tanpa perlu bertatap muka secara langsung. […]

Read More

Apakah Terma-terma Asas Yang Perlu Ada Di Dalam Sesuatu Perjanjian Jual Beli Hartanah? (Part I)

Hakikat yang perlu diketahui, kebanyakan pembeli sesuatu hartanah tidak akan membaca keseluruhan Perjanjian Jual Beli yang mereka tandatangan. Kebiasaannya, ia adalah kerana sama ada mereka memang tidak mempunyai masa untuk membaca atau mereka tidak mempunyai kekuatan untuk membaca Perjanjian Jual Beli yang tebal tersebut. Selalunya mereka hanya menurunkan tandatangan di tempat yang diarahkan oleh peguam […]

Read More

Cara Kiraan Yuran Guaman Proses Jual Beli Hartanah

Bagaimana Cara Kiraan Kos Guaman? Ramai yang beranggapan bahwa kos guaman adalah mahal. Namun,  tahukah anda bahawa yuran guaman untuk urusan jual beli dan pindah milik dan pinjaman/gadaian adalah mengikut skala yang telah ditetapkan di dalam Akta Saraan Peguam 2005 di bawah Akta Profesyen Undang-undang 1976?

Read More

Panduan Surat Perjanjian Sewa Rumah (Tenancy Agreement) Malaysia

Lebih selamat kalau buat surat perjanjian sewa rumah, supaya dapat selesaikan apa-apa masalah nanti. Kontrak ini perlu ada maklumat rumah yang penuh, harga sewa dan deposit, tempoh penyewaan dan syarat pembaharuan, tanggungjawab tuan rumah, kewajipan penyewa serta peraturan dan larangan di rumah sewa.

Read More