Cara Kiraan Yuran Guaman Proses Jual Beli Hartanah

Bagaimana Cara Kiraan Kos Guaman?

Ramai yang beranggapan bahwa kos guaman adalah mahal.

Namun,  tahukah anda bahawa yuran guaman untuk urusan jual beli dan pindah milik dan pinjaman/gadaian adalah mengikut skala yang telah ditetapkan di dalam Akta Saraan Peguam 2005 di bawah Akta Profesyen Undang-undang 1976?

Berikut Abang FY terangkan sedikit skala bayaran yuran guaman yang telah digubal (berkuatkuasa 15 Mac 2017)

Contoh Pertama : Harga Rumah RM 500,000

RM500,000 X 1% = RM5,000

Contoh Kedua : Harga Rumah RM 750,000

RM 500,000 X 1% = RM 5,000
RM 250,000 X 0.8% = RM 2,000
——————————————–
JUMLAH = RM 7,000
——————————————–

Moga bermanfaat…