Terma Asas Yang Wajib Diketahui Oleh Perunding Hartanah

FREEHOLD

  • Pegangan bebas atau kekal atau selamanya dan tiada tempoh masa yang tertentu.

LEASEHOLD

  • Pajakan atau pegangan yang ada tempoh sah (Pajakan).
  • Apabila tempoh pajakan hampir tamat, pemilik perlu mengemukakan permohonan untuk menyambung tempoh pajakan dan apabila diluluskan pemilik perlu membayar PREMIUM untuk mendapatkan tempoh pajakan yang baharu.